Algemene voorwaarden voor het lidmaatschap, bijgewerkt en van kracht op 18 april 2016

Rewards From Us To You (“RFUTY” of “beloningen”) is een loyaliteitsprogramma dat eigendom is van en beheerd wordt door Trinity Hospitality Services (“wij” of “ons”). Het programma stelt leden in staat om punten te verdienen op basis van hun uitgaven voor kamerprijzen tijdens een verblijf in een van de deelnemende hotels. Uw lidmaatschap van RFUTY is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer u punten verdient, punten inwisselt of geniet van de voordelen of dienstverlening als RFUTY lid, gelieve ze dus aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden omvatten ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, beveiligen en delen van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt in verband met uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma.

Door u in te schrijven voor het Rewards From Us To You loyaliteitsprogramma gaat u ermee akkoord dat: (a) u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard, met inbegrip van ons privacybeleid; (b) u in aanmerking komt voor het lidmaatschap; en (c) u akkoord gaat met onze verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, en de openbaarmaking van dergelijke informatie aan derden, in overeenstemming met ons privacybeleid.

Deelnemende hotels

De huidige lijst van deelnemende hotels kunt u hier vinden. Accommodaties kunnen te allen tijde door ons worden toegevoegd of verwijderd uit deze lijst naar eigen goeddunken.

2.  Geschiktheid voor lidmaatschap en inschrijving

a.  Het lidmaatschap staat open voor meerderjarige personen in landen die deelname aan hotelbeloningsprogramma's wettelijk toestaan. Bedrijven, reisbureaus, verenigingen, groepen en/of andere entiteiten komen niet in aanmerking om lid te worden. Er is geen kost verbonden aan het lid worden van RFUTY.

b.  Leden moeten geldige e-mailadressen verstrekken op het moment van de inschrijving. Het e-mailadres zal uw unieke account id worden. Een e-mailadres kan alleen worden gebruikt in samenhang met een enkel RFUTY loyaliteitsaccount ("account").

c.  U zult worden ingeschreven in het RFUTY programma en lid worden vanaf de datum dat uw account online wordt gecreëerd, door een deelnemende hotelmedewerker of uzelf. Het lidmaatschap van het RFUTY loyaliteitsprogramma is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend, toegewezen, overgedragen of verkocht. U kunt niet meer dan één lidmaatschap hebben. Lidmaatschappen kunnen alleen worden gebruikt door een lid wiens naam is vermeld op de account.

d.  RFUTY punten kunnen niet worden overgedragen tussen accounts van verschillende leden.

e.  Het lidmaatschap, inclusief de mogelijkheid om RFUTY punten te verdienen en in te wisselen voor beloningen, is afhankelijk van beschikbaarheid en kan worden gewijzigd indien verboden of beperkt door de toepasselijke wet- of regelgeving.

3.  Account

a.  Een account zal worden opgezet om de puntenactiviteit van elk lid bij te houden. De accumulatie van RFUTY punten op uw account geeft u geen recht op eventuele verworven rechten met betrekking tot dergelijke RFUTY punten of beloningen of voordelen van het RFUTY programma.

b.  Wij behouden ons het recht voor om alle accountactiviteiten regelmatig te controleren. Als uw account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, dan kunt u uw opgebouwde RFUTY punten verliezen, en, als gevolg van dergelijke activiteit, kunnen we uw account onmiddellijk sluiten of bevriezen,

c.  Als uw account niet het correcte aantal RFUTY punten heeft dat u volgens onze bronnen zou moeten hebben, dan behouden wij ons het recht voor om uw RFUTY puntensaldo aan te passen. Als u foutieve RFUTY punten zijn toegekend (of niet toegekend), of als u denkt dat er verdachte activiteit is op uw account, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

4.  Beëindiging van lidmaatschap

a.  U kunt uw RFUTY lidmaatschap te allen tijde beëindigen door ons dit te melden via onze ledenondersteuning.

b.  Wij kunnen uw RFUTY lidmaatschap naar eigen goeddunken beëindigen in het geval dat uw account inactief is voor een periode van 18 opeenvolgende maanden. Accountactiviteit betekent ofwel het verdienen van RFUTY punten of het inwisselen van RFUTY punten. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om het RFUTY lidmaatschap te beëindigen van elk lid waarvan we redelijkerwijs geloven, naar eigen goeddunken, (i) dat hij/zij het RFUTY programma gebruikt op een wijze die deze voorwaarden schendt, (ii) dat hij/zij gehandeld heeft in een wijze die onverenigbaar is met de geldende wetten, verordeningen of voorschriften, of (iii) dat hij/zij zich bezighoudt met fraude of misbruik met betrekking tot RFUTY punten of voordelen van het lidmaatschap.

c.  In het geval uw RFUTY lidmaatschap wordt beëindigd (door u of ons) zal uw account gesloten worden en zullen alle RFUTY punten op de account vervallen.

d.  Als wij uw RFUTY lidmaatschap voor andere redenen dan inactiviteit beëindigen, dan kunt u zich niet opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap en een eventuele account geopend in uw naam en RFUTY punten verdiend op die account zullen vervallen bij ontdekking. Als uw lidmaatschap door ons is beëindigd door inactiviteit, of als u uw lidmaatschap beëindigt, dan kunt u zich op een later tijdstip opnieuw aanmelden voor lidmaatschap, maar u zult geen vervallen RFUTY punten van uw vorig lidmaatschap kunnen terugvorderen.

e.  Als u frauduleuze activiteiten hebt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor om alle nodige juridische stappen te ondernemen. Bovendien kunt u door ons aansprakelijk worden gesteld voor monetaire verliezen, met inbegrip van proceskosten en schade, en zult u in de toekomst niet langer kunnen deelnemen aan het RFUTY programma.

5.  RFUTY punten verdienen

a.  Met inachtneming van de beperkingen in deze paragraaf 5 (a), verdienen leden RFUTY punten voor voltooide verblijven in deelnemende hotels geboekt via de in aanmerking komende boekingskanalen en waarvoor het lid een in aanmerking komend tarief betaalt, op voorwaarde dat (i) het lid was ingeschreven in het RFUTY programma voorafgaand aan de check-in datum voor een dergelijk verblijf, en (ii) dat een geldig leden ID werd verstrekt of anderszins gekoppeld is aan de reservering voor de check-out. Een "verblijf" betekent een of meer opeenvolgende nachten in hetzelfde deelnemende hotel, ongeacht de frequentie van inchecken/uitchecken. "In aanmerking komend tarief" betekent de meeste hotelovernachtingen, met uitzondering van de volgende niet in aanmerking komende kamertarieven: werknemerstarieven, tarieven voor vrienden en familie, reisbureautarieven, groothandelstarieven, kamertarieven voor crew, bepaalde onderhandelde bedrijfs- en groepstarieven, SAVE5, bepaalde override tarieven, manager specials, clubtarieven of tarieven die in aanmerking komen voor punten door middel van een ander programma, en tarieven gefactureerd aan een master folio of account. Daarnaast komen verblijven die geheel of gedeeltelijk zijn betaald met een cadeaubon, certificaat of voucher van derden (bv. Groupon) niet in aanmerking voor punten, ongeacht het tarief. Een "in aanmerking komend boekingskanaal" is een boeking gemaakt via ons of rechtstreeks bij het deelnemende hotel.

b.  Voor elk in aanmerking komend verblijf ("in aanmerking komend verblijf") zoals omschreven in paragraaf (a) hierboven, zal het lid recht hebben op 15 RFUTY punten voor elke € 1 betaald en 18 punten voor elke £ 1 van de in aanmerking komende tarieven op de individuele kamerfactuur ("folio") van het lid, op voorwaarde echter dat een lid geen RFUTY punten krijgt voor een deel van een enkel in aanmerking komend verblijf van meer dan 7 opeenvolgende nachten, ongeacht of het lid uit en terug incheckt tijdens een dergelijk verblijf.

c.  RFUTY punten worden niet verdiend in samenhang met andere lasten of kosten opgelopen tijdens uw verblijf, inclusief maar niet beperkt tot, belastingen, parkeren, resortkosten, eten en drinken, parkeergelden, bedrijfscentrum, aankopen in de cadeauwinkel, golftarieven, telefoon-, internet- en faxkosten, stomerij en wasserij, fitnesscentrum en spa, bestelde films en spellen, fooien, kosten voor niet opdagen, voortijdig vertrek en annuleringskosten. RFUTY punten worden toegekend in het kader van "niet opdagen" situaties waarbij een RFUTY een verblijf boekt in een deelnemend hotel, maar niet komt opdagen.

d.  Leden kunnen RFUTY punten verdienen volgens paragraaf (b) hierboven in verband met het in aanmerking komende tarief betaald voor maximaal twee kamers tijdens hetzelfde verblijf, op voorwaarde dat (i) beide kamers op naam van het ingeschreven lid staan, (ii) het lid in een van de de kamers verblijft, (iii) de tweede kamer wordt bewoond door een familielid, en (iv) het lid persoonlijk alle kamertarieven heeft afgerekend bij het uitchecken. Daarentegen komen groepsfactureringen waarbij de kosten voor meerdere kamers op een enkele master folio worden gebracht en gefactureerd worden aan een zakelijke account niet in aanmerking voor RFUTY punten. Op dezelfde manier komt een lid die een verblijf boekt voor een ander lid niet in aanmerking voor RFUTY punten voor een dergelijke boeking. Alleen het reizende lid kan punten verdienen voor een dergelijke boeking.

e.  Als een bepaalde accommodatie niet langer een deelnemend hotel is, zult u geen RFUTY punten verdienen met betrekking tot uw verblijf, zelfs als u uw reservering hebt gemaakt vóór de datum waarop de accommodatie het programma verliet.

f.  Van tijd tot tijd kunnen we kansen aanbieden om RFUTY punten voor bonussen, promotionele prikkels, of andere aankoopkansen te verdienen. Deze aanbiedingen kunnen tijdelijk van aard zijn en we behouden ons het recht voor om dergelijke aanbiedingen op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Dergelijke aanbiedingen zijn ongeldig daar waar wettelijk verboden.

6.  RFUTY punten inwisselen

a.  Leden kunnen RFUTY inwisselen voor een verblijf bij de deelnemende hotels en/of andere beloningen op www.rewardsfromustoyou.com. Ingewisselde RFUTY punten worden afgetrokken van uw account op hetzelfde moment van de inwisseling. U zult een e-mail ontvangen met de bevestiging dat uw beloning verstuurd is naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account.

b.  Het aantal RFUTY punten dat nodig is om een verblijf te boeken in een bepaald deelnemend hotel zal variëren op basis van de accommodatie en onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het aantal RFUTY punten dat nodig is voor een gratis overnachtingscertificaat voor een deelnemende accommodatie op een bepaald moment garandeert of impliceert niet dat dezelfde of een soortgelijke kamer beschikbaar zal zijn voor hetzelfde aantal RFUTY punten in de toekomst.

c.  Leden kunnen de datum die ze geboekt hebben met hun gratis overnachtingscertificaat op elk moment voorafgaand aan de check-in gratis wijzigen of annuleren, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden van het betreffende deelnemend hotel. Eventuele boetes of kosten die door het hotel opgelegd worden voor de annulering binnen het beperkte tijdskader (doorgaans 72 uur voorafgaand aan de check-in) zijn de verantwoordelijkheid van het RFUTY lid.

d.  RFUTY punten zullen niet worden teruggestort wanneer een RFUTY lid een gratis overnachtingscertificaat niet annuleert, maar er niet in slaagt om in te checken (dat wil zeggen, "niet komen opdagen").

e.  In het geval dat een accommodatie niet langer een deelnemend hotel is nadat u een gratis overnachtingscertificaat hebt gebruikt voorafgaand aan uw verblijf, zullen wij redelijke inspanningen doen om de accommodatie het certificaat te laten gelden of een gelijkwaardige accommodatie in de buurt voorzien, of, indien u dat wilt, het van toepassing zijnde aantal RFUTY punten op uw account terugstorten.

7.  Communicatie

a.  Door u in te schrijven in het RFUTY programma, gaat u akkoord met het ontvangen van elektronische communicatie van ons, met inbegrip van een automatische e-mail wanneer punten worden toegevoegd aan uw account, andere mededelingen met betrekking tot uw account en ledenenquêtes. Deze mededelingen maken deel uit van uw relatie met ons en u ontvangt ze als onderdeel van uw lidmaatschap. Een e-mail van uw RFUTY saldo kan worden opgevraagd via onze ledenwebsite. U zult hiervoor uw RFUTY e-mailadres nodig hebben.

b.  We kunnen u van tijd tot tijd ook aanbiedingen en andere promotionele berichten sturen met promoties of aanbiedingen van de deelnemende hotels. Deze berichten kunnen specifiek naar u gericht zijn op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en aanvullende gegevens die we bijhouden.

c.  Communicatie over het programma zal worden verzonden naar uw e-mailadres (of, naar eigen goeddunken, uw postadres) dat u aan ons verstrekt heeft op uw inschrijvingsformulier of anderszins. Communicatie wordt geacht door u te zijn ontvangen binnen 1 werkdag na het versturen naar het opgegeven e-mailadres (of, in het geval dat we ervoor kiezen om dergelijke communicatie te versturen, 5 werkdagen na het versturen van post naar het verstrekte postadres). U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van uw e-mail.

d.  U stemt ermee in dat elk bericht, overeenkomst, openbaarmaking of andere communicatie die wij elektronisch naar u verzenden zal voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip dat dergelijke communicatie schriftelijk kan zijn.

8.  Fouten en claims met terugwerkende kracht

We kunnen te allen tijde het aantal vermelde RFUTY punten op uw account corrigeren, zonder voorafgaande kennisgeving. Als u niet het juiste aantal RFUTY punten werd toegekend binnen 7 dagen na een in aanmerking komend verblijf, dan kunt u een correctie claimen binnen 365 dagen na de transactie door een e-mail naar onze ledenondersteuning te sturen waarin u uw verzoek uitlegt. De e-mail moet uw RFUTY accountnummer bevatten, alsook een bijgevoegde kopie van de factuur van het deelnemende hotel in kwestie. Als we ten onrechte een verzoek om RFUTY punten toe te kennen afwijzen, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het plaatsen van de correcte RFUTY punten op uw account.

9.  Beperking van aansprakelijkheid

a.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor (i) diefstal of ongeoorloofde inwisselingen van RFUTY punten veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle of door onze gasten; (Ii) elk handelen of nalaten van derden (met inbegrip van een van de deelnemende hotels); en/of (iii) fouten gepubliceerd in verband met het RFUTY programma, inclusief maar niet beperkt tot, fouten met betrekking tot de deelnemende hotels, tarieven, RFUTY beloningen en/of het crediteren of debiteren van RFUTY punten van accounts. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele personen die maatregelen nemen of vergeten te nemen met betrekking tot het RFUTY programma, met uitzondering van fouten in het plaatsen van de RFUTY punten op accounts. Uw enige remedie met betrekking tot het RFUTY programma zal het crediteren of opnieuw crediteren zijn van RFUTY punten voor een aantal dat niet groter is dan het aantal RFUTY punten dat aan de orde is. In geen geval zullen wij verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor speciale, gevolg-, bijzondere of indirecte schade of verliezen, met inbegrip van gederfde winst.

b.  Wij geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het type, de kwaliteit of geschiktheid van goederen of diensten via het RFUTY programma.

10.  Algemene voorwaarden

a.  We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke veranderingen kunnen een invloed hebben op uw vermogen om de RFUTY punten in uw account te gebruiken. Eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden zullen worden geplaatst op de RFUTY website op www.rewardsfromustoyou.com en zullen onmiddellijk van kracht zijn, tenzij anders vermeld. Ieder lid is verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de dan geldende voorwaarden en het aantal RFUTY punten op zijn of haar account.

b.  We kunnen het RFUTY programma en/of enig gedeelte daarvan na negentig (90) dagen beëindigen na voorafgaande melding aan de leden. Leden kunnen geen RFUTY punten verdienen of inwisselen na de beëindiging van het programma. Eventuele RFUTY punten die nog op het account van een lid staan op de datum van de beëindiging zullen vervallen zonder enige verplichting of aansprakelijkheid. We kunnen het RFUTY programma in zijn geheel of gedeeltelijk beëindigen, in elke jurisdictie(s) met een opzegtermijn van minder dan zes maanden.

c.  RFUTY punten hebben geen contante waarde, zijn niet inwisselbaar voor contant geld, en kunnen niet worden beschouwd als het eigendom van het lid. Bij het overlijden van een lid kunnen niet ingewisselde punten op de account van het lid worden overgedragen aan een familielid of vriend naar eigen goeddunken.

d.  In afwijking van deze algemene voorwaarden kunnen we van tijd tot tijd promoties voeren die verbeterde voordelen voor leden leveren.

e.  Alle lidmaatschapsvoordelen, waaronder de mogelijkheid om punten voor een verblijf in te wisselen bij deelnemende hotels, zijn afhankelijk van beschikbaarheid, onbeschikbare data en vooraf reserveren. Leden kunnen niet vertrouwen op de voortgezette deelname van een deelnemend hotel of de voortdurende beschikbaarheid van een bepaalde inwisselingskans.

f.  Wij geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid (met inbegrip van gevolgschade) af met betrekking tot het type, de kwaliteit of geschiktheid van goederen of diensten via het RFUTY programma. Als een deelnemend hotel ten onrechte een voordeel weigert aan een RFUTY lid, zal onze aansprakelijkheid met betrekking daartoe beperkt zijn tot de tegenwaarde van dat voordeel, zoals bepaald door ons naar eigen goeddunken.

g.  Het lidmaatschap van het RFUTY programma, en het verdienen en inwisselen van de RFUTY punten, is onderworpen aan alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Het lidmaatschap, inclusief de mogelijkheid om RFUTY punten te verdienen en in te wisselen, wordt aangeboden in goed vertrouwen maar kan onbeschikbaar zijn indien verboden of beperkt door de toepasselijke wet- of regelgeving. In het geval dat een deel van deze Algemene Voorwaarden onwettig of niet afdwingbaar zijn, zal een dergelijk deel als verwijderd geacht worden uit deze voorwaarden in de toepasselijke jurisdictie en zullen de overige bepalingen van kracht blijven, onder voorbehoud van paragrafen (a) en (b) hierboven. Alle geschillen die niet kunnen worden opgelost tussen de partijen en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met het RFUTY programma, moeten afzonderlijk worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot een collectieve rechtszaak, en zijn onderworpen aan paragraaf 9 hierboven.

h.  Onze verklaring van afstand van een schending van deze voorwaarden door u zal geen afstandsverklaring zijn van een eventuele andere eerdere of latere schending van deze overeenkomst. Ons falen om aan te dringen op de strikte naleving van deze algemene voorwaarden door een lid kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van rechten of rechtsmiddelen die we tegen dit of een ander lid kunnen hebben. Als we afstand doen van eventuele rechten uit hoofde van deze overeenkomst voor een bepaalde gelegenheid, geldt een dergelijke afstand ook voor een andere gelegenheid.

i.  Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen in overeenstemming zijn met de wetten van de Republiek Ierland zonder rekening te houden met conflicten van juridische principes.

11.  Vragen

Als u vragen heeft over het RFUTY programma kunt u contact met onze ledenondersteuning opnemen.